Fotky ze závodu

Fotky ze etapy 1 a 2 najdete v ORISu, přidáme tam samozřejmě i fotky po zítřejší etapě.

Výsledky po E2 najdete tamtéž.