Ukázky nové mapy

Poslední „novodobá“ mapa prostoru vznikla už v roce 2000 a od té doby se jen aktualizovaly porosty. Nyní prostor kompletně znovu zmapovali špičkoví mapaři Zdeněk Sokolář a Jan Drbal. Mapa je vytvořena podle nového mapového klíče ISOM2017 a díky výjimce SK je v měřítku 1 : 5 000 s ekvidistancí 2,5 m. Mapy rozměru A4 budou vytištěny na voděodolném materiálu „pretex“.

A zde jsou ukázky z nové mapy: