Pokyny v PDF

1. závod Manufaktura Českého poháru 2018

1. závod INOV-8 CUP žebříčku A 2018

závod Rankingu 2018 (koef. 1,06)

závod World Ranking Event

veřejný závod v orientačním běhu

Jičín 15. 4. 2018

POKYNY

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC), město Jičín
Centrum závodu: Jičín, zimní stadion (50.4391000N, 15.3482000E).

Prostory pro převlékání jsou na kryté tribuně zimního stadionu, v okolí stadionu NENÍ místo pro stavění klubových stanů.

POZOR: na ledové ploše můžou být zbytky vody, vstup jen na vlastní nebezpečí – klouže to a na betonu je špína.

Příjezd a parkování: Při příjezdu respektujte embargovaný prostor závodu – viz web ČP!

Zákaz vjezdu do ulice Jiráskova a do celého centra.

Parkování na zpevněných plochách u zimního stadionu na obou stranách ulice Na Tobolce a v ulici U Javůrkovy louky. Parkovné se nevybírá – prosíme, neparkujte jinde.

Příjezd busem nám prosím nahlaste!

Zakázaný prostor: Vyšrafovaná oblast viz prostor závodu, mimo cestu na start.
Prezentace: Neděle 15. 4. 8:30-10:00 v centru závodu (kategorie HDR a P i později).

Dohlášky jsou možné jen do míst „vakantů“ za zvýšený vklad.

Start: Intervalový, startovní čas 00 = 11:00. Kategorie HDR a P startují v libovolném čase do času 110.
Vzdálenosti: parkování-centrum: do 400 m (neznačeno)

centrum-start: 1500 m (značeno modrobílými fáborky)

centrum-cíl: 0 m

Upozornění: Některé z výše uvedených objektů budou v terénu na exponovaných místech označeny páskou – zákaz překonávání!

Na několika místech budou vytvořeny umělé zábrany, které je také zakázáno překonávat. V mapě budou označeny symboly 707 a 709, v terénu páskou. Některé ulice lze překonat pouze po vyznačených přechodech. Přeběhy frekventovaných míst budou hlídány pořadateli a z náběhových stran vyznačeny páskou. Obojí viz obrázek níže (fiktivní příklad).

Na dodržování pravidel budou dohlížet pořadatelé a jejich porušení bude znamenat diskvalifikaci závodníka.

Zákaz použití bot s hřeby (doporučujeme hladké boty, ev. se vzorkem nebo špunty).

Závod se koná za plného provozu, dbejte zvýšené opatrnosti!

Každý startuje na vlastní nebezpečí.

Mapa:

 

Jičín – 1 : 4 000, E = 2 m, stav 04/2018

Mapový klíč ISSOM2007, autor Tomáš Hanzl, velikost A4, tisk laser, voděodolná (pretex), kategorie HDR a P lesklý papír bez voděodolné úpravy.

Zvláštní mapové značky: černý křížek – vybavení dětského hřiště

Terén: Historické centrum, přilehlá novější zástavba, areály budov.
Startovní čísla: Pro kategorie DH16A-DH20A (v H16A pouze pro závodníky zařazené v žebříčku A) a DH21E, k vyzvednutí na startu. Tito závodníci jsou povinni běžet se startovním číslem připnutým viditelně (včetně reklam) na hrudi.
GPS: Pro vybrané závodníky DH21E. Vestičky i GPS jednotky budou k odběru na startu.

Nevyzvednutí GPS jednotky je důvodem k diskvalifikaci.

Popisy kontrol: V centru závodu a na mapě pro všechny kategorie.
Ražení a měření času: SportIdent AIR+ – označovací jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5) za 50 Kč. Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje.

Na startu bude možnost si ražení se SIAC vyzkoušet.

Doporučujeme si nastudovat ražení s čipem SIAC:

http://scjicin.cz/cp2018/2018/04/10/zaverecne-pripravy/

V případě poruchy SI jednotky razte do „R“ políček na mapě.

Závodník je povinen si svůj čip na startu vymazat, zkontrolovat a v cíli vyčíst.

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.

Mapy se odebírají a budou se vydávat v 13:00.

Uzavření cíle v 13:30.

Časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Časový limit: 30 minut.
Občerstvení: Po doběhu voda a šťáva v cíli.

Na zimním stadionu bude fungovat restaurace (teplá jídla) v prvním patře, bufet u prezentace (drobné občerstvení) a dále prodej buchet v režii SJC.

WC: Mobilní toalety TOI-TOI před a 5x WC uvnitř stadionu. 2x WC na startu.
Mytí: Sprchy v šatnách zimního stadionu. Zákaz vstupu v zablácených botách!!!.
Zdravotní služba: V centru základní ošetření.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru, oficiální v ORISu.
Vyhlášení výsledků: Předpoklad v 13:30 – bude upřesněno rozhlasem; vyhlášeni budou závodníci na 1.-3. místě v kategoriích DH16-20A + DH21E a na prvních místech v ostatních kategoriích Kategorie P a HDR se nevyhlašují.
Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na sjc@post.cz.
Jury: Dominika Plochová, Jakub Zimmermann, Jan Panchártek
Školka: Pořadatel nezajišťuje.
Funkcionáři: ředitel závodu

hlavní rozhodčí

stavitel tratí

IOF advisor:

Jan Mrázek, Pavel Řehák

Tomáš Kalenský, R1

Jan Mrázek, R1

Daniel Wolf

Různé: K příležitosti konání Českého poháru v Jičíně a také k výročí 50 let existence jednoho z nejvýznamnějších klubů OB v České republice – Sportcentra Jičín jsme se rozhodli vydat mapu celého Jičína a okolí. Bude vytištěna ofsetem na velkém formátu papíru. Tuto unikátní mapu si budete moct zakoupit přímo v centru závodu za cenu 50,- Kč po zahájení výdeje závodních map.
Poděkování: Zvláštní poděkování patří městu Jičín a zástupcům dotčených institucí za možnost uspořádání závodu.

 

Plánek centra: