Rozpis ke stažení v PDF verzi zde

Rozpis

1. závod Manufaktura Českého poháru 2018

1. závod INOV-8 CUP žebříčku A 2018

závod Rankingu 2018 (koef. 1,06)

závod World Ranking Event

veřejný závod v orientačním běhu

Jičín 15. 4. 2018

 
Datum konání: Neděle 15. 4. 2018, start 00=11:00
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)
Typ závodu: sprint
Centrum závodu: Jičín, zimní stadion (50.4391000N, 15.3482000E).

Při příjezdu respektujte embargovaný prostor závodu!

Prezentace: Neděle 15. 4. 8:30-10:00 v centru závodu (kategorie HDR a P i později)
Kategorie: D21E, H21E (Český pohár, WRE, Ranking)

D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A (Žebříček A, Ranking pro DH20A)

D21A, D21C, H21A, H21C (Ranking)

D10, D12, D14, D35, D45, D55, H10, H12, H14, H35, H45, H55, H65 (veřejný závod)

P – jednoduchá trať pro příchozí

HDR – trať pro rodiče s dětmi (bez fáborků)

Přihlášky: Do pondělí 2. 4. 2018 v IS ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4112), po 2. termínu a na místě jen dle možností pořadatele.
Vklady: do 2. 4. do 8. 4. na místě
DH16 a starší 150,- 200,- 200,-
DH10-DH14 100,- 150,- 150,-
P, HDR 50,- 50,- 50,-
Úhrada plateb je nutná v termínu přihlášek na účet pořadatele 2100548718/2010, VS 22xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS. Do poznámky napište zkratku klubu, případně jméno (registrační číslo) přihlašovaného závodníka.
Storna: Do 8. 4. vracíme 100% startovného.

Po 8. 4. vracíme 0% startovného.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum do 500 m
centrum – start do 2000 m
centrum – cíl 0 m
Mapa: 1 : 4 000, ekv. 2m, formát A4, hlavní kartograf Tomáš Hanzl, stav duben 2018, mapový klíč ISSOM 2007, vodovzdorně upravená.
Terén: Historické centrum, přilehlá novější zástavba, areály budov.
Omezení obutí: Zákaz použití bot s hřeby.
Start: 11:00 – intervalový
Systém ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5) za 50 Kč. Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje, bude možnost zapůjčení těchto čipů od prodejce sportovního zboží podle pokynů na webu sekce orientačního běhu.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Mrázek
Hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský, R1
Stavba tratí: Jan Mrázek, R1
IOF advisor: Dan Wolf
Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1, podle čl. 26.2 na adresu sjc(at)post.cz.

Protesty kategorií WRE se řídí pravidly IOF a jsou tudíž bezplatné.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Informace: web: http://scjicin.cz/cp2018

e-mail: sjc(at)post.cz

v krajním případě tel.: 724 767 424 (Jan Mrázek)

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2018, kategorie WRE se řídí Pravidly IOF v platném znění.
Upozornění: Závod se koná za plného provozu, dbejte zvýšené opatrnosti, každý startuje na své nebezpečí. Dbejte ohledy na ostatní návštěvníky města.

Propagace závodů zdarma, ostatní prodej a propagace pouze po předchozí domluvě s ředitelem závodu.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 20. 2. 2018


Zveme vás na Rumcajsovy míle 2018