Rozpis

Ke stažení v PDF zde.

Pořadatel:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Datum:

13. – 15. 8. 2021

Centrum:

Rekreační zařízení Svatá Kateřina, Chotěvice 326, okres Trutnov (https://mapy.cz/s/hadolokupo, 50.5011867N, 15.7773661E)

 Upozornění:   Nevíme, jaká bude v srpnu epidemiologická situace, proto můžete čekat cokoliv od delších startovních intervalů přes omezení účasti až po zrušení ubytování.                 

                    Kapacita závodu je zatím neomezená, ale pokud ji omezit budeme muset, bude rozhodující datum přijetí přihlášky (a její včasné zaplacení).

                     Přihlášky spustíme 16. 5. ve 20:00.

Parkování:

Na loukách nad centrem závodu – do areálu bude umožněn vjezd pouze pořadatelům, příp. ubytovaným (vyložení/naložení věcí). Parkoviště nebude hlídané.

Program:

 • E1        pátek 13. 8.      krátká trať      start 00 = 15:00
 • E2        sobota 14. 8.    klasická trať   start 00 = 10:00
 • E3        neděle 15. 8.    krátká trať      start 00 = 10:00
  • Intervalový start pro všechny etapy.
  • Celkové pořadí je dáno součtem časů za všechny tři etapy.
  • Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu (koef. 1,0).
  • Klasická trať bude pro nejdelší kategorie zkrácena proti soutěžnímu řádu (čas vítěze v H21 cca 75 minut)

Prezentace:

V centru závodu v pátek 13. 8. od 13:00 a vždy 1 hodinu před startem E2 a E3.

Kategorie:

 • D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21ABC, D35, D40, D45AB, D50, D55, D60, D65, D70, D75
 • H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21ABC, H35, H40, H45AB, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
  • HDR – fáborková trať pro děti s doprovodem rodičů
  • P – lehká začátečnická trať (úroveň D14)

Pokud počet závodníků v kategoriích DH21AB přesáhne 60, mohou být závodníci přeřazeni do nižší podkategorie. V tom případě bude rozhodovat o rozdělení do jednotlivých podkategorií pořadí v Rankingu k 30. 6. 2021, případně divoké karty udělené pořadatelem.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit podkategorie s nízkým počtem přihlášených závodníků.

Přihlášky:

Pouze přes systém ORIS. Neregistrovaní závodníci musí v ORISu použít „Jednorázovou přihlášku“. Stránka s přihláškami: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6214

 • Přihlášky e-mailem nepřijímáme.
 • Přihlášky po 8. 8. a na místě jen dle možností pořadatele.
 • Na požadavky na startovní čas bude brán zřetel jen v odůvodněných případech.

V případě špatné epidemiologické situace si pořadatel vyhrazuje právo omezit kapacitu přihlášek nebo je předčasně uzavřít.

Startovné:    

do 30. 6. 2021 později a na místě
DH10N-DH14, DH65 a starší 450,- (150,-) 600,- (200,-)
ostatní 600,- (200,-) 750,- (250,-)
HDR 300,- (100,-) 300,- (100,-)
P 450,- (150,-) 450,- (150,-)
 • ceny v Kč
 • v závorce cena za 1 etapu
 • P pouze pro neregistrované
 • závodníci ze zahraničí mohou využít platbu v EUR – viz Bulletin v angličtině

Platby:

Převodem na účet oddílu SC Jičín u FIO banky 2100548718/2010, VS uveďte 22xxxx, kde xxxx znamená číslo oddílu dle adresáře klubů v ORIS. Do poznámky napište zkratku klubu, případně jméno (registrační číslo) přihlašovaného závodníka.

Pro platby ze zahraničí (pokud nevyužijete EUR platby):

 • IBAN: CZ3520100000002100548718, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1
 • majitel účtu: SPORTCENTRUM Jičín, z.s.
 • veškeré poplatky jdou na vrub odesílatele

Termín pro úhradu startovného a poplatků za ubytování je do 1. 7. Při přihlášení od 1. 7. musí být poplatky uhrazeny do tří dnů. Bez zaplacených poplatků budou účastníci z přihlášek bez předchozího upozornění smazáni.

Storna:

Do 8. 8. 2021 vracíme 100% startovného a poplatků za ubytování. Bude-li závod z důvodu nařízení vlády/hygieny zrušen, budou účastníkům vráceny zaplacené vklady (bez případných bankovních poplatků).

Vzdálenosti:

 • centrum závodu – parkoviště: 0–1000 m
 • E1: start do 1500 m, cíl v blízkosti centra
 • E2: start do 1500 m, cíl v blízkosti centra
 • E3: start a cíl do 3000 m, kategorie nejmladších (HDR, HD10N, HD10, HD12) v blízkosti centra

Mapy:

1:10 000, E=5 m, ISOM2017-2

Autoři mapy Ondřej a Jan Prášilovi, stav červenec 2021, rozměr A4, mapy budou vytištěny na vodovzdorném papíře.

Terén:

Členitý s různou průběžností, hustou sítí komunikací, kameny a kamennými poli. Viz staré mapy prostoru.

Ražení:

SPORTident – bezkontaktní ražení. Možnost zapůjčení SI-čipu (verze 5, kontaktní) za 50,- Kč/etapu. Při ztrátě bude účtováno 1000,- Kč.

Ubytování:

Pořadatel nabízí možnost ubytování přímo v kempu (centru závodu). K dispozici jsou chatky, pokoje v budově a místa pro stany. Postel 300,-/osoba/noc, stan 100,-/osoba/noc (do 6 let včetně zdarma). Ubytování lze objednat pouze na dvě noci, objednávejte v ORISu.

Louky v kempu jsou vyhrazeny pro stany a jako shromaždiště pro závodníky na etapách. Z tohoto důvodu bude možné vjet autem do kempu pouze v pátek pro vyložení a v neděli pro naložení věcí. Auta a karavany mohou parkovat na loukách nad centrem – viz parkování.

Prosíme, nekontaktujte kemp sami, veškeré ubytování bude organizováno pořadatelem.

Stravování:

Bude upřesněno dle aktuální situace.

Vyhlášení:

Po skončení 3. etapy v centru závodu. Vyhlášeni budou nejlepší 3 v každé kategorii (kromě HDR a P). Účastníci HDR dostanou v cíli každé etapy drobnou odměnu.

Ostatní:

 • bude zajištěna dětská školka po nezbytně nutnou dobu
 • dle souladu s pravidly OB je zakázáno absolvovat závod se psem
 • případný doprovodný program bude oznámen na webu a v pokynech
 • závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí nebo za újmy na zdraví

Informace:

Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhlasem ředitele závodů.

Funkcionáři:

 • ředitel závodů            Jan Mrázek
 • stavitelé tratí              Tomáš Hanzl, David Zlámal, Jan Palas
 • hlavní rozhodčí          Petr Jahn, Michal Drobník, Jan Beneš

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Závody Rumcajsovy míle se konají mj. na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se zde ohleduplně!

 Těší se na Vás pořadatelé ze Sportcentra Jičín.