Rozpis

Ke stažení v PDF zde

Pořadatel:        SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Datum:               18. – 19. 7. 2020

Centrum:           Boseň, amfiteátr pod zříceninou Valečov (50.5104000N, 15.0254000E)

 • Pozor – příjezd je možný až od sobotního rána!

Parkování:        Na loukách blízko centra závodů. Bude vybíráno parkovné.

Program:

 • E1           sobota 18. 7.      krátká trať        start 00 = 10:00
 • E2          sobota 18. 7.      lesní sprint       start 00 = 16:00
 • E3          neděle 19. 7.      krátká trať        start 00 = 9:30

 

 • Intervalový start pro všechny etapy.
 • Celkové pořadí je dáno součtem časů za všechny tři etapy.
 • Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu (koef. 1,0).

Prezentace:     V centru závodu v sobotu 18. 7. od 8:30 a vždy 1 hodinu před startem E2 a E3.

Kategorie:

 • D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21ABC, D35, D40, D45AB, D50, D55, D60, D65, D70, D75
 • H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21ABC, H35, H40, H45AB, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
 • HDR – fáborková trať pro děti s doprovodem rodičů
 • P – lehká začátečnická trať (úroveň D14)

Pokud počet závodníků v kategoriích DH21AB přesáhne 50, můžou být závodníci přeřazeni do nižší podkategorie. V tom případě bude rozhodovat o rozdělení do jednotlivých podkategorií pořadí v Rankingu k 30. 6. 2020, případně divoké karty udělené pořadatelem.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit podkategorie s nízkým počtem přihlášených závodníků.

Přihlášky:         Pouze přes systém ORIS. Neregistrovaní závodníci musí v ORISu použít „Jednorázovou přihlášku“.

                        Stránka s přihláškami: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5568

Přihlášky e-mailem nepřijímáme.

Přihlášky po 5. 7. a na místě jen dle možností pořadatele. V případě naplnění kapacity závodu (1200 závodníků) nebude možnost dohlášení ani na místě (ani do HDR a P).

Na požadavky na startovní čas bude brán zřetel jen ve výjimečných případech.

Startovné:     

do 14. 6. 2020 do 5. 7. 2020 později
DH10N-DH14, DH65 a starší (1 etapa) 450,- (160,-) 550,- (200,-) 600,- (220,-)
Ostatní (1 etapa) 550,- (200,-) 650,- (230,-) 700,- (250,-)
HDR (1 etapa) 240,- (80,-) 240,- (80,-) 240,- (80,-)
P (1 etapa) 450,- (150,-) 450,- (150,-) 450,- (150,-)

                        ceny v Kč

 Platby:                Převodem na účet oddílu SC Jičín u FIO banky 2100548718/2010, VS uveďte 22xxxx, kde xxxx znamená číslo oddílu dle adresáře klubů v ORIS. Do poznámky napište zkratku klubu, případně jméno (registrační číslo) přihlašovaného závodníka.

Pro platby ze zahraničí (veškeré poplatky jdou na vrub odesílatele):

IBAN: CZ3520100000002100548718, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Neregistrovaní v ČSOS: termín splatnosti je do 16. 6. resp. 7. 7. (druhý termín). Při pozdějším přihlášení musí být přihláška uhrazena do dvou dnů. Bez zaplaceného startovného budou z přihlášek bez předchozího upozornění smazáni.

Nezaplacené vklady od klubů registrovaných v ČSOS, jejichž zástupci se nedostaví k prezentaci, budou vymáhány zpětně.

 Storna:           Do 7. 7. vracíme 100% vkladů, později 0%. Změna v rámci kategorie je možná do 15. 7. e-mailem zdarma, později za poplatek 50 Kč.

Vzdálenosti:

 • centrum závodu – parkoviště:              0–1000 m
 • centrum závodu – start E1-E3:              do 2000 m
 • centrum závodu – cíl E1-E3:                   0–1500 m

Mapy:             

 • E1+E3: 1 : 7 500, E=5 m, ISOM2017-2
 • E2: 1 : 4 000, E=2,5 m, ISSprOM2019

Autoři mapy: Ondřej Prášil (2016) a Zdeněk Sokolář (2018), revize Tomáš Hanzl (květen/červen 2020). Rozměr A4. Mapy budou vodovzdorně upraveny – pretex.

Terén:             Pro E1+E3 kopcovitý se skalními útvary a s dobrou průběžností, V E2 čekejte navíc skalní města, jeskyně a labyrinty. Středně hustá síť komunikací.

Ražení:           SPORTident – bezkontaktní ražení. Možnost zapůjčení SI-čipu (verze 5) za 50,- Kč/etapu. Při ztrátě bude účtováno 1000,- Kč.

Ubytování:        Z důvodu omezeného prostoru v okolí Valečova ubytování nezajišťujeme. V okolí závodů se nachází řada kempů a ubytovacích zařízení. Přísný zákaz přenocování ve stanu, autě nebo karavanu v prostorách amfiteátru a na loukách pod hradem vymezených k parkování!

Stravování:      V centru budou k dispozici stánky s občerstvením.

Vyhlášení:         Po skončení 3. etapy v centru závodu. Vyhlášeni budou nejlepší 3 v každé kategorii (kromě HDR a P).

Ostatní:

 • Bude zajištěna dětská školka po nezbytně nutnou dobu.
 • Dle souladu s pravidly OB je zakázáno absolvovat závod se psem.
 • Závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí nebo za újmy na zdraví.

Informace:

Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhlasem ředitele závodů.

Funkcionáři:

 • ředitel závodů: Petr Špicar
 • stavitelé tratí: Lenka Kazdová, Jan Mrázek, Petr Jahn
 • hlavní rozhodčí: Ondřej Kazda, Tomáš Hanzl, Petr Žaloudek

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Závody se konají v CHKO Český ráj, platí přísný zákaz použití bot s hřeby! Na startu bude kontrolováno!

 

Závody Rumcajsovy míle se konají mj. na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se zde ohleduplně!

 Těší se na Vás pořadatelé ze Sportcentra Jičín.