Rozpis

ROZPIS

15. – 16. kolo Českého poháru MTBO 2019 a

Mistrovství ČR v MTBO na klasické trati

POŘADATEL

Český svaz orientačních sportů, sekce MTBO

TECHNICKÉ PROVEDENÍ

SJC – Sportcentrum Jičín

DATUM

14. 9. 2019 – MIDDLE (krátká trať)

14. 9. 2019 – SPRINT
15. 9. 2019 – Mistrovství ČR na klasické trati – LONG

CENTRUM ZÁVODU

Autokemp Lužany  – https://mapy.cz/s/3szd5

GPS: 50.4420947N, 15.4753469E

PREZENTACE

Pátek 13. 9. 2019 – 18:00 až 21:00

Sobota 14. 9. 2019 – 8:00 až 9:30
Neděle 15. 9. 2019 – 8:00 až 9:30

START

Sobota 14. 9. 2019 – MIDDLE – intervalový – 10:00

Sobota 14. 9 2019 – SPRINT – intervalový – 16:00
Neděle 15. 9. 2019 – LONG – intervalový – 10:00

Kategorie MW10, MW11 a OPEN startují v sobotu i v neděli na krabičku, časové rozmezí

bude upřesněno v pokynech.

VZDÁLENOSTI

Centrum – parkoviště: 0 – 0 m
Centrum – ubytování: 0 m
Centrum – vyhlášení: 0 m
Centrum – start MIDDLE: cca 2,5 km

Centrum – start SPRINT: cca 9,0 km (Lázně Bělohrad)
Centrum – start LONG: cca 2,0 km
Centrum – cíl: cca 2 km (MIDDLE), 9,0 km – Lázně Bělohrad (SPRINT) a 0 m (LONG)

TERÉN

Mírně zvlněný, místy kopcovatý, hustá síť komunikací s různou sjízdností (MIDDLE a LONG) a městská zástavba a přilehlý lázeňský lesopark (SPRINT)

MAPA

MIDDLE – 1 : 10 000, E=5m

SPRINT – 1 : 7 500, E=2m
LONG – 1 : 15 000, E=5m

Všechny mapy budou zpracovány dle mapového klíče ISMTBOM 2010 a nebudou vodovzdorně upraveny

Stav červenec 2019

Staré mapy prostoru: Bažantnice (2018), Zámecký les (2014), Zámecký les – sever (2000)

Zakázané prostory: MIDDLE a LONG – https://mapy.cz/s/3sznS

SPRINT – https://mapy.cz/s/3szo9

KATEGORIE

W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50, W60

M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M40A, M40B , M50, M60

MW11 (klasická závodní trať pro nejmladší závodníky bez doprovodu)

MW10 (závodní trať značená fáborky s možností doprovodu)

OPEN (trať pro příchozí)

PŘIHLÁŠKY

Přes přihláškový systém ORIS (1. termín do: 1. 9. 2019 23:59, 2. termín do:

8. 9. 2019 23:59, 3. termín do: 10. 9. 2019 23:59 – přirážka na startovném 100%).

Pozdější přihlášky dle možností pořadatele za příplatek 100%.

Přihlášky po termínu za zvýšené startovné.

VKLADY

WM10 – 40 Kč / závod

WM11, WM14 – 60 Kč / závod
WM17, WM20 – 150 Kč / závod
WM21, WM40, WM50, WM60 – 200 Kč MIDDLE, SPRINT a LONG / závod

OPEN – 100 Kč / závod

V souladu s Prováděcími pokyny mají neregistrovaní závodníci Českého poháru

MTBO dvojnásobné startovné (neplatí pro kategorie MW10, MW11 a OPEN.

Zapůjčení čipu: 50 Kč / závod (od neregistrovaných bude vybírána záloha 800 Kč) – nejedná se o SIAC čipy

Vklady a poplatky za ubytování uhraďte na účet Sportcentra Jičín 2100548718/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol uveďte ve formátu 44xxxx (xxxx je číslo klubu dle ORIS). Zahraniční účastníci mohou provést úhradu v hotovosti u prezentace.

RAŽENÍ

SportIdent – kontroly budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON

(umožňuje ražení do vzdálenosti 20 – 40 cm). Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní,

bude možnost zapůjčení ve stánku SPORTICUS po předběžné domluvě na info@sporticus.cz nejdéle dva dny před závodem.

UBYTOVÁNÍ

Chatky s povlečením (přímo v centru závodu) – 200 Kč / osoba / noc (možnost zakoupení pouze celé chatky od pátku do neděle)

Stany, karavany (přímo v centru závodu) – 100 Kč / osoba

Požadavky na ubytování zadávejte v přihláškovém systému u sobotního závodu. Úhradu proveďte na účet společně se startovným.

Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.

STRAVOVÁNÍ

V centru závodu budou k dispozici bufet se základním občerstvením a nápoji.

V centru bufet SJC (buchty, čaj, káva)

PARKOVÁNÍ

Parkování v centru závodu a v jeho blízkém okolí – dbejte pokynů pořadatelů.
Cena za parkovné bude upřesněna v pokynech.

ÚSCHOVA KOL

V centru závodu (bude upřesněno v pokynech)

ŠKOLKA

V centru závodu

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

MIDDLE a SPRINT – v sobotu v podvečer v centru
LONG – hned po skončení závodů nedělních závodů v centru

PROTESTY

K rukám hlavního rozhodčího, výše vkladu při protestu 200 Kč.

PŘEDPIS

Závodí se dle Pravidel MTBO, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů platných pro

rok 2019.

TECHNICKÁ KONTROLA

Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN,

MW11, M/W14 a M/W17. Šíře plášťů kol všech závodníků musí být minimálně 1,5″.

Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu (bez ní nebude nikdo

připuštěn ke startu).

INFORMACE

http://scjicin.cz/mtbo2019

Pavel Musil | musil_pavelzavinacemail.cz | +420 602 391 984


Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU

ředitel závodu – Pavel Musil
hlavní rozhodčí – Miroslav Kovář
stavitel tratí – Miroslav Kovář (MIDDLE), Jiří Kazda (SPRINT), Radek Ticháček (LONG)

OCHRANA  OSOBNÍCH ÚDAJU

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních

údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a

výsledků na webu závodů, v informačním systém ORIS, v pokynech pro účastníky a

na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k

informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s

§89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány

fotografie k osobní potřebě závodníků, pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z

průběhu závodu, dojezdu do cíle ap. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,

oznamte to explicitně fotografovi.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 23.5.2019

„Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!”