Ke stažení v PDF zde.

1. a 2. závod Českého poháru štafet 2021

2. a 3. závod České ligy klubů 2021

mistrovství oblasti štafet (25.9. – VČ, JE, P, StČ, ZČ, VY)

veřejný závod štafet v orientačním běhu

Dolní Olešnice 25.-26. 9. 2021

Rozpis

Datum konání: sobota 25. 9. 2021, start 00=14:45
neděle 26. 9. 2021, start 00=10:30
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)
Typ závodu: tříčlenné štafety
Centrum závodu: louka u silnice III/32547 mezi obcemi Dolní Olešnice a Mostek
https://mapy.cz/s/ladugasure (50.5102292N, 15.7096056E)
příjezd busem nahlaste, prosíme, v ORISu nebo e-mailem (sjc@post.cz)
Prostor závodu: lesní komplex kolem vrchů Bradlo a Stěna
Prezentace: sobota 25. 9. 12:30-14:00 v centru závodu
neděle 26. 9. 8:30-9:30 v centru závodu
pouze nutné změny, jinak řešte vše předem (změny, platby, soupisky)
Kategorie: Český pohár:D18, D21, H18, H21 – vklad 750,- (1. T), resp. 1000,- (2. T)
Veřejný závod:D12, D14, H12, H14, D135, H135, H165, MIX – vklad 600,-
v kategorii „MIX“ nezáleží na věku ani pohlaví
Přihlášky: pouze v systému ORIS:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5288
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5287
1. termín do 12. 9. 2021 23:59
2. termín do 19. 9. 2021 23:59
dohlášky pouze omezeně a jen do kategorie MIX
Soupisky: do pátku 24. 9. 20:00
Vklady: na účet pořadatele 2100548718/2010, VS 44xxxxxxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS
Vzdálenosti: parkoviště auta – centrum: do 500 m
výstup z BUS – centrum: 200 m (parking BUS 3 km)
centrum = start = cíl
Mapa: 1 : 10 000, ekv. 5m, formát A4, mapovali Ondřej a Jan Prášilovi, stav září 2021, mapový klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravená
Terén: smíšený les, mírné i prudké svahy, kamenná pole, hustá síť cest
Start: po vlnách, hromadný pro první úsek
v sobotu od 14:45, v neděli od 10:30
Systém ražení: SPORTident – bezkontaktní, možnost zapůjčení SI-čipu ver. 5 za 50 Kč
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Mrázek
Hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský (R1)
Stavba tratí: SO: Ivana Fujáčková (R2), NE: Miroslav Kovář (R2)
Protesty: písemně doložené vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1, podle čl. 26.2 na adresu sjc@post.cz.
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Informace: web: http://scjicin.cz/cps2020/
e-mail: sjc@post.cz
tel.: 724 767 424 (nouzově – Jan Mrázek)
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2021
Upozornění: -každý startuje na vlastní nebezpečí
-v případě omezení počtu závodníků z epidemiologických důvodů může být veřejný závod početně omezen nebo zrušen
-propagace závodů zdarma, ostatní prodej a propagace pouze po předchozí domluvě
-školka nebude
-závody ČPŠ se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to i Vaše lesy, chovejme se zde ohleduplně
GDPR Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 8. 8. 2021.