Ukázky mapy a fotky z lesa:

Centrum: Louka u silnice spojující Mostek a Dolní Olešnici (50.5102064N, 15.7101058E)

Prostor závodu: Zadní Mostek, Debrné, Vestřev, Dolní Olešnice

Popis terénu: Prostoru dominuje vrch Bradlo s prudkými svahy a kamenitou podložkou, střední část je rovinatá, severní středně kopcovitá s mnoha údolími. V prostoru se nachází řada kamenných, terénních i porostových detailů. Hustá síť komunikací.

Staré mapy prostoru: http://scjicin.cz/cps2020/pred-zavodem/stare-mapy/