17. kolo sout Vchodoeskho pohru v OB

zvod Rankingu a veejn zvod v orientanm bhu
POKYNY

Vtme Vs na 17. kole sout Vchodoeskho pohru, kter pro Vs uspodal oddl orientanho bhu Sportcentrum Jin. Zvody se uskuten vokol vrcholu Pivina, nachzejc se vCHKO esk rj. Vme, e se Vm zvody budou lbit a pejeme mnoho spch vlese.
Podatel:Vchodoesk oblast SOS

Technick proveden:TJ Sportcentrum Jin (SJC)

Termn:sobota 3.11.2012

Centrum:Obec Brada (cca 5 km od Jina), GPS: 5028'04.54"N, 1519'49.45"E

Parkovn:U centra zvodu na pilehl louce. Zpoplatnno na celou dobu za 20 K. Prosme zvodnky, aby dodrovali pjezdovou a odjezdovou cestu dle plnku ne a pokyn poadatel, zdvodu zk komunikace do centra zvodu. Odjezdov a pjezdov trasa bude znaena.

Prezentace:V centru zvodu od 8:30 do 9:30

Vzdlenosti:parkovit - centrum zvodu: 0 - 200 m

centrum zvodu - start: 300 m (znaeno modroblmi fborky)
centrum zvodu - cl: 0 m
Popisy kontrol:Ve form piktogram ksamoobslunmu odbru vcentru zvodu.

Mapa:Brada 2012, DH21 1:10 000, ostatn kategorie 1:7500, ekvidistance 5m
Autor Roman Hork, stav ervenec 2012
Mapy se vcli nevybraj. Prosme zvodnky, aby se chovali vduchu fair play a mapu neukazovali ostatnm zvodnkm, kte jet nebyli vlese. Vopanm ppad riskuj diskvalifikaci.
Mapa bude vodovzdorn upravena.

Speciln mapov znaky:Zelen koleko vrazn strom
Zelen kek vvrat
ern kek jin uml objekt
Hnd koleko - ploinka

Tern:Prostor zvodu se nachz vCHKO esk rj. Kopcovit smen les svelkm mnostvm kamennch detail aadou rozmanitch porost.

Zakzan prostor:Bhem zvodu plat psn zkaz vstupu do oplocenek. Nedodren bude trestno diskvalifikac.

Start:00 = 10:00 hod.
na start vedou modrobl fborky, vzdlenost 300 m, peven 0 m;

Systm raen:SportIdent, jeden ip nesm bt v zvod pouit vcekrt. Zvodnk je na startu povinen ve startovnch koridorech provst vymazn ipu a kontrolu vymazn ipu. V ppad poruch jednotek SI na kontrolch je zvodnk povinen oznait prchod kontrolou oraenm kletmi do vyhrazench polek na map. Mapu snhradnm raenm je povinen pedat ke kontrole. Na pozdj protesty nebude brn zetel. Zvodnk je povinen vyst si po dobhu neprodlen svj ip, a to i v ppad, e zvod nedokon.
Pjen ipu za poplatek 40,- K. Ztrta pjenho ipu za poplatek 700 K.

DH10N a HDR :Trat DH10N a HDR budou znaen oranovmi fborky. Zvodnci trat HDR startuj libovoln od startu 0 do 100 na startovac krabiku.

P a T :Zvodnci kategori P (pchoz) a T(trnink) startuj libovoln od startu 0 do 100 na startovac krabiku.

asov limit:90 min

Vsledky:Vsledky budou vyvovny vcentru zvodu. Konen oficiln vsledky budou zveejnny na oficiln strnce zvodu.

Vyhlen vsledk:Pedpokldan as ve 13:00. Vyhleni boudou zvodnci na 1.-3. mst kovskch kategori.

Dtsk koutek:Kdispozici vcentru zvodu.

WC:Vcentru zvodu mobiln WC.

Oberstven:Vcentru zvodu zajitn prodej sklasickm sortimentem (prky, pivo, limo, apod.) a vbornmi domcmi koli.

Pedpis:Zvod se dle platnch Pravidel OB, Soutnho du sout VO.

Jury:bude zveejnna v centru zvodu

Protesty:Psemn proti vkladu 200 K hlavnmu rozhodmu.

Funkcioni zvodu:editel zvodu:         Jaroslav Havlk
hlavn rozhod:       Martin Henych R2
stavitel trat:            Petr picar

Podkovn partnerm a sponzorm zvodu:Energetick spolenost COFELY a.s.

SKI CYKLOCENTRUM Jin

Obec Brada

Upozornn Zdvodu nazen CHKO plat psn zkaz pouvn bot sheby. Na startu bude kontrolovno!

Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY