5 ETAP OB VALEČOV 12. 14. 8. 2006

 

Pokyny pro zvodnky

 

Centrum: amfitetr pod hradem Valečov, Boseň u Mnichova Hraditě

 

Pořadatel: Sportcentrum Jičn

 

Kategorie: DH10N (oranov fborky), DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21AB, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, H70

 

Program: So 12.8. E1 krtk trať start 10:00 intervalov

So 12.8. E2 krtk trať start 16:00 intervalov

Ne 13.8. E3 krtk trať start 9:00 intervalov

Ne 13.8. E4 krtk trať start 15:00 intervalov

Po 14.8. E5 zkrcen trať start 9:00 hendikep

Po 14.8. Vyhlen vsledků 13:00

 

Prezentace: amfitetr sobota 8:00 - 10:00

Zvodnci, kteř maj zaplacen startovn a ubytovn, se mohou odprezentovat po E1.

 

Parkovitě: louka u veřejnho parkovitě

parkovn: auto 40,-Kč na celou dobu trvn zvodů

parkovac lstek umstěte viditelně za předn sklo

Vzdlenosti: parkovitě - centrum 200 m

cesta centrum - start značena modrmi fborky

cesta cl - centrum značena zelenmi fborky, pokud nen shodn s cestou na start

centrum-start cl-centrum

E1 1200 m 0 m

E2 2000 m 0 m

E3 2400 m 2000 m

E4 2600 m 2000 m

E5 1300 m 0 m

Mapy: Nebudou vodovzdorně upraveny, 1 minutu před startem budou k dispozici mapnky rozměru A4 mapy jsou vět, nutno přeloit.

Někter kategorie nemaj na mapch R polčka, při porue SI jednotky rate kletěmi na okraj mapy.

E1 H35-H70 Valečov-zpad 1:5000 E 5m stav srpen 2005

ostatn kat. Valečov 1:5000 E 5m stav srpen 2005

E2 H45-H70 Valečov-zpad 1:5000 E 5m stav srpen 2005

DH10N Valečov-jih 1:5000 E 5m stav srpen 2005

ostatn kat. Valečov 1:5000 E 5m stav srpen 2005

E3 Smrkovec 1:5000 E 5m stav srpen 2006

E4 Smrkovec 1:5000 E 5m stav srpen 2006

E5 Valečov 1:5000 E 5m stav srpen 2005

Popisy kontrol: k odběru u startovnch listin v centru

 

Startovn listiny: vyvěeny v centru

 

Průběh zvodu: Cesta ze startu na mapov start je značena oranovmi fborky, mapov start označen lampionem.

Doběh od sběrn kontroly do cle je značen červenmi fborky.

Raen - elektronick systm SportIdent. Kad zvodnk si na startu provede vynulovn a kontrolu SI čipu, v cli raz clovou jednotku a v centru si ihned po doběhu nech vyčst daje z SI čipu. Při porue SI jednotky rate kletěmi do R-polček na mapě - bude kontrolovno v cli. V přpadě absence kontroly v čipu bude zvodnk diskvalifikovn SI jednotky se nebudou vyčtat.

Tern: členit s mnostvm pskovcovch skalnch tvarů průchody, jeskyně

Upozorněn: Zkaz vstupu do nově oszench a mladch kultur.

Zkaz pouit obuvi s kovovmi hřeby (vjimka - kotnkov boty).

Zkaz kouřen a rozdělvn ohňů.

Zkaz prodeje zbo v prostoru zvodů bez psemnho souhlasu pořadatele.

Zvod se na vlastn nebezpeč, v cli prvn pomoc MUDr. Jan Hain

Dbejte zven opatrnosti při přebhn silnice.

 

Ubytovn: kemp v sadu v centru zvodů, nen mono parkovat u stanů

zvodnci obdr ubytovac průkazy s vyplněnm jmnem, kter jsou povinni na vydn pořadatele předloit ke kontrole

Myt: lavory se studenou vodou v centru, voda je pitn

 

WC: mobiln WC v centru

nouzov na označenm mstě po cestě na start

 

Občerstven: stnkov prodej klobsy, steaky, grilovan kuře, langoe, prky v rohlku, kukuřice, hamburgery, pivo, limo, kva, čaj, rohlky, sladk pečivo

Protesty: Pouze psemn s vkladem 200,- Kč hlavnmu rozhodčmu.

Jury: Jaroslav Křtěnsk, Filip Strek, Petr Uher

 

Stavitel trat: E1, E2 Drobnk Michal, Drobnk Luk

E3 Kazda Ondra

E4 Kazda Jirka

E5 Koťtko Zdenda

 

Jaroslav Havlk Tom Kalensk

ředitel zvodu hlavn rozhodč


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY