Rozpis

Ke stažení v PDF

Pořadatel:        SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Datum:               16. – 18. srpna 2019

Centrum:           Zámostí-Blata, rekreační areál Pařez (50.4779125N, 15.2703147E)

 Parkování:        V rekreačním areálu mohou parkovat pouze ubytovaní! Dojíždějící na jednotlivé etapy budou parkovat na louce v docházkové vzdálenosti – bude upřesněno v pokynech. Bude vybíráno parkovné.

Program:

E1           pátek 16. 8.         krátká trať        start 00 = 15:00

E2          sobota 17. 8.      klasická trať*  start 00 = 10:00

E3          neděle 18. 8.      krátká trať        start 00 = 9:30

*zkrácená o cca 20 % oproti soutěžnímu řádu

Intervalový start pro všechny etapy.

Celkové pořadí je dáno součtem časů za všechny tři etapy.

Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu (koef. 1,0).

Prezentace:

V centru závodu v pátek 16. 8. od 13:00 a vždy 1 hodinu před startem E2 a E3.

Kategorie HDR, P, T1 a T2 se mohou prezentovat do doby 30 minut po startu etapy.

Kategorie:

soutěžní (lze se hlásit pouze na všechny tři etapy), omezeno na 1000 osob:

DH10N, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21ABC, DH35, DH40, DH45AB, DH50, DH55, DH60, DH65, DH70, H75, H80

nesoutěžní (lze se hlásit i na jednotlivé etapy), omezeno na 200 osob:

HDR – fáborková trať pro děti začínající pracovat s mapou

P – lehká začátečnická trať (úroveň D14)

T1 (úroveň D21C) a T2 (úroveň H21B) – tréninkové tratě nevhodné pro začátečníky

Pokud počet závodníků v kategoriích DH21AB přesáhne 50, může být závodníci přeřazeni do nižší podkategorie, aby se příliš neprotahoval start. V tom případě bude rozhodovat o rozdělení do jednotlivých podkategorií Ranking k 30. 6. 2019, případně divoké karty udělené pořadatelem.

 

Přihlášky:

Pouze přes systém ORIS včetně neregistrovaných závodníků.

Soutěžní kategorie: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4997

Nesoutěžní kategorie: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5299

Přihlášky e-mailem nepřijímáme.

Přihlášky po 28. 7. a na místě jen dle možností pořadatele. V případě naplnění kapacity soutěžních i nesoutěžních kategorií nebude možnost dohlášení ani na místě. Bude upřesněno na webu závodu.

Startovné:      ceny v Kč

do 16. 6. 2019 do 28. 7. 2019 na místě
H10N-DH14 450,- 550,- 600,-
ostatní 550,- 650,- 700,-
HDR* 70,- 70,- 70,-
P, T1,  T2* 150,- 150,- 150,-

*cena za 1 etapu

 

Platby:                Převodem na účet oddílu SC Jičín u FIO banky 2100548718/2010, VS uveďte 22xxxx, kde xxxx znamená číslo oddílu dle adresáře klubů v ORIS. Do poznámky napište zkratku klubu, případně jméno (registrační číslo) přihlašovaného závodníka.

Pro platby ze zahraničí (veškeré poplatky jdou na vrub odesílatele):

IBAN: CZ3520100000002100548718, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Neregistrovaní v ČSOS mají termín splatnosti do 19. 6. (soutěžní kategorie) resp. 31. 7. (nesoutěžní kategorie). Bez zaplaceného startovného budou z přihlášek smazáni.

Storna:           Do 4. 8. vracíme 100% vkladů, později 0%. Změna v rámci kategorie je možná do 12. 8. e-mailem zdarma, poté a na místě za poplatek 50 Kč.

Vzdálenosti:  

centrum závodu – parkoviště:               0–2000 m

centrum závodu – start E1-E3:              do 3000 m (DH10N a HDR do 1000 m)

centrum závodu – cíl E1-E3:                    0–1500 m

Mapy:              1 : 10 000, E=5 m, ISOM2017

Autoři mapy: Tomáš Hanzl a Ondřej Prášil. Stav červen 2019. Rozměr A4. Mapy budou vodovzdorně upraveny – pretex.

Terén:             Pro všechny etapy středně kopcovitý, s různou průběžností, místy hodně kamenitý nebo s pískovcovými útvary a menšími skalními městy.

Systém ražení:

SPORTident – kontaktní ražení. Možnost zapůjčení SI-čipu (verze 5) za 50,- Kč/etapu. Při ztrátě bude účtováno 800,- Kč.

Ubytování:        Chatky, postele a omezeně stany přímo v centru závodů v rekreačním areálu „Pařez“. Objednávejte v doplňkových službách v ORISu.

Pokoj s vlastním sociálním zařízením (4 povlečené postele): 2800 Kč/2 noci

Pokoj se společným sociálním zařízením (4 povlečené postele): 2400 Kč/2 noci

Chata (4 lůžková) s povlečenými postelemi: 1600 Kč/2 noci

Stan: 200 Kč/osoba/2 noci (do 6 let včetně – zdarma)

Lze si objednat pouze celý pokoj nebo chatku a pouze na dvě noci (pátek–neděle).

V pokojích je možné ubytovat až 6 nebo 8 lidí. Z důvodu většího komfortu nabízíme pokoje jako 4 lůžkové. Pokud chcete ubytovat v pokoji více lidí, objednejte ještě samostatně osobu navíc (cena 700 Kč, resp. 600 Kč/2 noci).

Všichni ubytovaní včetně lidí ve stanu dostanou zápěstní pásku, kterou bude kontrolovat personál areálu.

Vzhledem ke stále probíhající rekonstrukci areálu je možné, že se počet chatek navýší. Sledujte web závodu.

Příjezd na ubytování je možný nejdříve v pátek od 11:00.

Stravování:      Lze si objednat hotová jídla přímo v centru závodů v rekreačním areálu „Pařez“. Objednávejte v doplňkových službách v ORISu. Výdej na stravenky, na místě nebude možné hotovky koupit. Dále budou k dispozici stánky s občerstvením (hamburgery, párky v rohlíku, buchty a koláče, pivo, limo, káva, čaj apod.).

Vyhlášení:         Po skončení 3. etapy v centru závodu. Vyhlášení budou nejlepší 3 v každé soutěžní kategorii.

Ostatní:           Bude zajištěna dětská školka po nezbytně nutnou dobu.

Dle souladu s pravidly OB je zakázáno absolvovat závod se psem.

Informace:

http://scjicin.cz/rumcajsovymile

https://www.facebook.com/rumcajsovymile/

sjc@post.cz

Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhlasem ředitele závodů.

Funkcionáři: 

ředitel závodů: Jan Mrázek

stavitelé tratí: Petr Žaloudek, Jan Beneš, Lenka Kazdová

hlavní rozhodčí: Michal Drobník, Myro Kovář, Ondřej Kazda

Ochrana osobních údajů (GDPR):

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Závody se konají v CHKO Český ráj, platí přísný zákaz použití bot s hřeby! Na startu bude kontrolováno!

Závody Rumcajsovy míle se konají mj. na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se zde ohleduplně!

 Těší se na Vás pořadatelé ze Sportcentra Jičín.