Příjezd, kemp / arrival

Připomínáme, že příjezd na Rumcajsovy míle je možný nejdříve ve 12h v pátek, kdy bude otevřena prezentace. Předtím bude odjíždět předchozí skupina a příjezdová cesta je velmi úzká.

Ubytování v pokojích bude k dispozici až od 14h.

Upozorňujeme závodníky, kteří si požadavky na ubytování v kempu napsali do poznámky v přihlášce, že ubytování NEMAJÍ objednáno a tedy není možné, aby v kempu stavěli stan. Místo pro stany je velmi omezené a objednáno mají jen ti, kteří to stihli včas přes doplňkové služby.

Těšíme se na viděnou na závodech.
Pořadatelé SJC
___________________________________________________________________

Dear competitors,

please be aware that arrival at Rumcajsovy mile is not possible before 12pm on Friday when registration is open. The road is very narrow and preceding group will be leaving.
Accommodation in rooms will be available from 2pm.

We look forward to seeing you at the competition.
SJC Organizers