Doplněny platby

V ORISu byly doplněny platby, prosíme, zkontrolujte si to. Většina náhradníků poskočila do přihlášených, tak za ně můžete také platit.

Počet míst na ubytování navýšit nepůjde – stav v ORISu je finální – sledujte to, třeba se někdo odhlásí. Prostor na stanování je omezen, areál je ve svahu. Proto jsme umožnili jen 100 stanů. Bude důsledně kontrolováno, kdo má objednáno – zápěstní pásky a cedulky na stanech. V okolí Jičína je spousta další kempů.

Prosíme, zaplaťte ubytování do 4.7. Nezaplacené ubytování pak stornujeme a nabídneme dalším zájemcům.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vás na Pařezu.
Pořadatelé ze SJC