Vchodoesk pohr 3.11.2012

Poadatel:Vchodoesk oblast SOB

Technick proveden:TJ Sportcentrum Jin

Termn:sobota 3. 11.2012

Centrum:Brada u Jina

Pihlky:do 28. jna 2012 v phlkovm systmu OB Han http://www.obhana.cz
nebo na email : sjc@objicin.tpc.cz
bankovn spojen: 11434-541 / 0100 - var. symbol: 2012xxxx, kde xxxx je slo oddlu dle svazovho registru

Kategorie:H10N, H10C, D10N, D10C, H12C, H12D, D12C, D12D, H14C, H14D, D14C, D14D, H16C, H16D, D16C, D16D, H18C, D18C, H21A, H21C, H21D, D21A, D21C, D21D, H35C, H35D, D35C, D35D, H45C, H45D, D45C, D45D, H55C, H55D, D55C, H65C, H65D, D65C, HDR (dti a rodie), P (pchoz)

Startovn:actvo: 50,- K, ostatn : 70,- K

Prezentace:V centru zvodu, 8:45 - 9:30 hod.

Start:00 = 10:00 hodin
Kategorie HDR a P startuj libovoln na startovac SI jednotku.

Vzdlenosti:Shromadit start:          do 500 m
Shromadit cl:            0 m
Parkovit aut a autobus - shromadit:   0 - 200m

Mapa:Brada 2012
HD21 1 : 10000, ostatn 1 : 7500

Tra:zkrcen

Tern:kopcovit rozmanit dobe prbn kameny skalky

Upozornn:zvod probh v CHKO esk rj, zdvodu nazen CHKO esk rj plat psn zkaz pouvn bot sheby

Parkovn:bude vybrn poplatek (auto 30,-K - Bus 100,-K)

Informace:objicin.tpc.cz

Funkcioni zvodu:editel zvodu:         Jaroslav Havlk
hlavn rozhod:       Ivana Bochenkov
stavba trat:               Petr picar

Tak Vs vechny srden zveme, doufejme, e poas vyjde a e se vichni budeme cel den dobe bavit!

Tme se v sobotu na Bradech, Vai poadatel ze Sportcentra Jin.


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY