3 etapov zvody Jin 2010

Poadatel:TJ Sportcentrum Jin

Termn:14. - 15. 8. 2010

Centrum:Valeov amfitetr pod hradem - obec Bose u Mnichova Hradit (5030'36.805"N, 151'31.262"E)

Kategorie:D10F, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60
H10F, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
Pchoz, HDR
T trnink mon pihlsit na mst u prezentace na jednotliv etapy, startovn 120 K/etapu

Parkovn:Louka u veejnho parkovit
Parkovn: auto 50 K na celou dobu trvn zvodu
Prezentace:Vcentru zvodu 8:00 a 9:30
Pro zjitn hrad startovnho budeme mt k dispozici vpis z tu ke dni 9.8.2010. Pokud si nejste jisti, zda dorazila vae platba vas, vezmte si pro jistotu potvrzen o zaplacen s sebou na prezentaci.

Program:
so 14.8.E1start 10:00intervalov
so 14.8.E2start 16:00intervalov
ne 15.8.E3start 09:00hendikep
ne 15.8.vyhlen vsledk 13:00
Popisy kontrol:Samoobslun na shromaditi.

Systm raen:Elektronick, Sportident. Kad ip me bt v zvod pouit pouze jednou. Vppad poruchy mechanick raen do mapy, bude kontrolovno vcli. Pjen ipu 40,- K.

Tern:Velmi lenit tern smnostvm pskovcovch tvar pro vechny etapy.

Startovn listiny:Budou vyveny na strnkch zvodu a vcentru.

Vzdlenosti:
centrum startE11800m
E21500m
E31100m
znaeno modroblmi fborky
centrum clE1-E30m
parkovn - centrum 300m
Mapy:
E1 Valeov vchod1 : 5000ekv. 5 mstav 7/2010
E2 Valeov sever1 : 5000ekv. 5 mstav 7/2010
E3 Jeskykov1 : 3000ekv. 5 mstav 7/2010
Nejsou vodovzdorn upraveny, 1 minutu ped startem budou kdispozici mapnky rozmru A4.
Upozornn:Zkaz pouit obuvi skovovmi heby (vjimka kotnkov boty). Zkaz vstupu do nov oszench pasek. Zkaz kouen a rozdlvn oh. Zkaz prodeje zbo vcentru zvodu bez psemnho souhlasu poadatele. Zvod se na vlastn nebezpe, vcli prvn pomoc (MUDr. M. Tichkov). Dbejte zven opatrnosti pi pebhn silnice.

Ubytovn:Sad pod hradem Valeov jen ze SO-NE 100,- K/os. (P-SO nelze) - nen mono parkovat pmo u stanu
Vlastn stany, mobiln WS, pitn voda, oberstven

Ostatn typy ubytovn si zajist zvodnci sami. (www.jicin.org)
Myt:Lavory se studenou vodou vcentru zvodu. Voda je pitn.

WC:Toi-Toi vcentru zvodu.

Oberstven:Vcli voda, bohat sortiment vchat i bufetu SJC, domc vrobky.

Pedpis:Zvod se dle platnch pravidel OB.

Protesty:Psemn hlavnmu rozhodmu svkladem 200,- K

JURY:Even Mal         JIL
Vladimr Meznk   LBE
Kristna Skyvov   STE

Informace:objicin.tpc.cz

j.havlik@cmail.cz
Mobil : + 420608448301

Hlavn rozhod:Ondej Kazda

editel zvodu:Jaroslav Havlk

Stavitel trat:E1 - Tom Hanzl, R2
E2 Lenka Meznkov, R3
E3 Martin Henych, R3; tpn Holas, R3


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY