Vchodoesk pohr 3.11.2007
POKYNY

Poadatel:Vchodoesk oblast SOB

Technick proveden:TJ Sportcentrum Jin

Termn:3. 11.2007

Shromadit:PRACHOV parkovit a pilehl louka u vstupu do skal
Parkovn:Dbejte pokyn poadatel, bude vybrno parkovn.
Prezentace:Na shromaditi, 8.30 - 9.30 hod.
Start:00 = 10:00 hod. Start je hromadn vdy pro celou kategorii. Kategorie HDR a P startuj libovoln na startovac SI jednotku
Mapa:Brada II, 1 : 7500, ekvidistance 5 m, stav lto 2007. Bude vodovzdorn upravena pro vechny. Zvodnk si odebere mapu ze zem vase startu jako pi 1. seku tafet.
Tern:Vertikln i horizontln lenit, promnliv vrznch oblastech, stedn hustota st komunikac veho druhu, nkde podrost, nkde skoro park, prost Brada.
Trat:Vechny trat mimo HD10N, HD10C, HDR a P jsou kombinac systmu skorelauf a klasick trat spevnm poadm kontrol. Zvodnk nejdve mus projt vechny kontroly skorelaufu a potom pokrauje na tra spevnm poadm kontrol, kter ho dovede a do cle. Skorelaufov kontroly budou vmap oznaeny kdem, ostatn kontroly svm poadovm slem viz ukzka trat. Doporuujeme zvodnkm, aby si ssebou do lesa vzali koznaen ji nalezench kontrol tuku.
Popisy kontrol:Samoobslun odbr na shromaditi. Skorelaufov kontroly budou vpopisech bez poadovho sla (pouze kd).
asov limit:150 minut pro vechny kategorie.
Zakzan prostor:Les vokol shromadit, soukrom pozemky.
Vzdlenosti:Shromadit start:          0 m
Shromadit cl:            0 m
Parkovit aut a autobus - shromadit:   0 - 500 m
Systm raen:Elektronick systm raen SPORTident, posledn raen na clov e. Vppad poruchy SI jednotky nhradn raen mechanickmi kletmi do vyznaench oknek na map. Ped startem si nezapomete svj ip vprostoru startu vynulovat!
Vyhlen:Vyhlen prvnch t zvodnk ve vech kategorich co nejdve po ukonen zvodu. Vichni vyhlen obdr diplomy a vcn ceny. Vkovskch kategorich probhne tak vyhlen podzimn sti V. pohru. Vdorosteneckch a juniorskch kategorich budou vyhlen nejlep OB sportovci Vchodoesk oblasti vroce 2007.
Myt, WC:Na shromaditi.
Oberstven:Na trati znaeno na map a vpiktogramech, vcli.
Tiskov konference:Vprostoru shromadit po ukonen zvodu.
Doprovodn program:Sprint Pora si svho reproe, Pcha a pchaka roku 2007. Vodpolednch a veernch hodinch vrekreanm stedisku Paez (bval LIAZ) vystoupen jinsk kapely Na Prach Off a disko.
Ubytovn:Vrekreanm stedisku Paez na posteli ve vlastnm spacku. Nutno objednat u prezentace.
Pedpis:Zvod se podle platnch pravidel OB a Soutnho du V. oblasti.
Protesty:Hlavnmu rozhodmu, svkladem 200 K.
Funkcioni zvodu:editel zvodu:         Ondej Kazda
hlavn rozhod:       Zdenk Kotko
stavitel trat:          Jaroslav Havlk, Tom Hanzl
doprovodn program:     Tom Kalensk, Pavel ehk

Sprint Pora si svho reproe a vyhraj 1000 K!!!

Kategorie:SH (sprint H), SD (sprint D), SN (sprint neregistrovan vSOB).
Pihlky:do 26. jna 2007 v phlkovm systmu OB Han (jin zvod - Pora si svho reproe)http://www.obhana.cz
nebo na email : sjc@objicin.tpc.cz
vomezen me u prezentace.
Mapa:Brada II, 1 : 7500, ekvidistance 5 m, stav lto 2007. Bude vodovzdorn upravena.
Startovn:20,- K
Trat:Sprint na 10-15 min.
Start:Intervalov vprbhu celho dne po dobhu ztrat K na startovac SI krabiku.
Ceny:Vkad kategorii 1000 K pro nejlepho reproe (dospl a junioi dohromady) i nereproe. Pokud si nkdo namae vechny reproe, m u nich veer panky :-).
Vyhlen:Po skonen zvodu.

Pcha a pchaka roku 2007

Kategorie:H a D
Systm:Vprostoru shromadit bude tra s15ti kontrolami. Pob se na klasick paprov prkazky. Vtz ten, kdo zabhne nejrychleji, bude mt vpodku raen a neporaz dnou kontrolu. Kad m pouze jeden pokus.
Startovn:Zdarma
Start:Kdykoliv vprbhu dne.

Tak Vs vechny srden zveme, doufejme, e poas vyjde lp ne loni a e se vichni budeme cel den dobe bavit!

Tme se 3. listopadu na Prachov, Vai poadatel ze Sportcentra Jin.


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY