Vchodoesk pohr 4.11.2006

Poadatel:TJ Sportcentrum Jin

Termn:4. 11.2006

Centrum:JINOLICK RYBNKY parkovit, prezentace, cl, oberstven
Parkovit:Na hrzi zpadnho rybnka (auto 30,- K, autobus 100,- K)
Prezentace:8:30 a 9:30 hodin od parkovit 50 a 100 m
Start:00 = 10:00 hodin, vzdlenost 1500 m modrobl fborky
Mapa:Pivina vmtku 1 : 7500 (revize 2006 - Jindich Vodika)
Cl:Pmo vcentru, po dobhu povinnost okamitho vyten ipu
Myt, WC:Tepl sprchy na eton, cena: 1 eton za 10,- K, WC v centru
Oberstven:a ) Bufet: kole, koblihy, kva, aj
b ) Mobiln stnek 1: tradin - Nocirovi
c ) Mobiln stnek 2: grilovan kuata
Kategorie:D10N, D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D16D, D18C, D21A, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D65C
H10N, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H16D, H18C, H21A, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H75C
Startovn:actvo: 30,- K, ostatn : 50,- K, specieln trat: 10,- K
Pihlky:do 25. jna 2006 na adresu : sjc@objicin.tpc.cz
bankovn spojen: 11434-541 / 0100 - var. symbol: slo oddlu
Informace zvod:Jaroslav Havlk tel., fax: 493531398 - mobil: 608 448301
Informace doprovodn program:Pavel ehk 736527373, Tom Kalensk 777604590
Ubytovn:Mon vmst - chaty - vlastn spac pytel - osoba 100,- K
Tern:Velmi rozmanit (skly, kameny, porosty, ternn tvary, piny)
Ceny:Prvn ti zvodnci ve vech kategorich obdr ceny a diplomy.
Probhne vyhlen V sout a jednotlivc za rok 2006.
Ceny bude pedvat nejlep esk zvodnice Dana Brokov svlastnorunm podpisem na diplomu. Vem vtzm zahraje slavnostn fanfru hudebn skupina JE TMA bude hrt i kposlechu.
Specieln trat:Pro NEREGISTROVAN vOB je pipravena krtk tra na 2 km "ZM SVOU SLU SMISTREM SVTA" - juniorsk Mistr svta, jinsk Hna Bene probhne tra a ten zvodnk, kter se nejvce pibl kjeho asu, nebo Mistra svta poraz obdr prmii 1000,- K. Start 00 v11.00 hodin.
Pro REGISTROVAN ORIENKY MUE bh proti Mistrovi svta Hnovi Beneovi sprint na 3 km nejlep na trati zsk 1000,- K. Pro REGISTROVAN ORIENAKY bh proti Dan Brokov, sprint na 3 km nejlep na trati zsk prmii 1000,- K Start intervalov ve 13.00 hodin.
Funkcioni:editel zvodu:         Pavel ehk
hlavn rozhod:        Jaroslav Havlk
stavitel trat:          Josef Bene, Ondej Kazda
veternsk kategorie
a specieln trat:     Jaroslav Havlk

Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY