POKYNY - sobota 18

POKYNY sobota 3.4.2004

2.zvod VP Vojice

 

Poadatel: TJ Sportcentrum Jin

Shromadit: centrum zvodu je na hiti hzen ve Vojicch, bude znaeno z hlavn silnice Jin Hradec

Krlov

Prezentace: v centru od 8:30 do 9:30hod.

Start 00: 10:00 hod.

Popisy kontrol : piktogramy vytitn na map - na startu je mon popisy odstihnout a vloit do popisovnku,

proto zvodnk obdr mapu 1 minutu ped ostrm startem

Vzdlenosti: 400 metr parkovit BUS centrum

800 parkovit BUS cl

2300 parkovit BUS start

350 parkovit AUTO centrum

50 parkovit AUTO - cl

1550 parkovit AUTO start

1900 centrum - start

Parkovn: osobn auta v soukromm sadu vedle cle, majitel bude vybrat poplatek 15K

autobusy na uzaven komunikaci v obci, nutn spolen odjezd

Tern: jehlinat les dobe prbn , hust s komunikac, v st prostoru star zalesnn

pskovcov lom

Mapy: VOJICE 1 : 10 000, st mapy je zvtena na vezu LOM VOJICE 1 : 5 000,

ekvidistance 5m, stav bezen 2004, rozmr: 310 mm x 445 mm; nejsou vodovzdorn upraveny

budou v cli odebrny - vdej ve 12:30

Dlky trat

Zvltn mapov znaky: zelen koleko - vrazn strom

zelen kek vvrat

Trat: NETRADIN EEN st trati se b na vezu mapy v mtku 1 : 5000 (mimo kategori D10C, D10N, D12D, H10N, H10C)

od startu se vybh na vez 1:5000, od posledn kontroly na vezu je povinn fborkovan

sek (200 metr erven fborky ) na prvn kontrolu na map 1:10 000 viz. ukzka mapy na

shromaditi

dlka dobhu 180m

Zkaz vstupu: na plochy oznaen v map fialovm rafovnm (oset pole nebo paseky)

Raen: SI pro vechny kategorie

Oberstven na trati: na postupu znaeno v map kelmkem pro kategorie: H21A mezi 18 a 19 kontrolou

H21C mezi 16 a 17 kontrolou

H35C mezi 17 a 18 kontrolou

Oberstven v centru : zajiuje mstn TJ

Vsledky: neoficiln vsledky budou prbn vyvovny na shromaditi

Oficiln vsledky: http://objicin.tpc.cz

Myt: v centru + umyvadla

WC: jen v centru

asov limit: 150 minut

Uzaven cle: 15:00

Vyhlen vtz: 13:30

Jury: Novk Ji, koda Pemek, Wohanka Pavel

Protesty: S vkladem 200 K psemn hlavnmu rozhodmu.

editel zvodu : Ladislav Hrub

Hlavn rozhod: Tom Kalensk

Stavitel trat: Jaroslav Havlk

 

 

 

 


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI


 
VZKAZY